Đậm đà bản sắc dân tộc chợ phiên Mù Căng Chải

Thứ Tư, 8/05/2019 - 64 lượt xem

Chợ phiên vùng cao Mù Cang Chải năm 2018 sẽ giới thiệu, chào bán các sản phẩm, hàng hóa đặc sắc của huyện, đồng thời là nơi …

Xem nhiều nhất

 
Đi chung (YB-HN)
Cộng đồng mở · 999 thành viên
Tham gia Nhóm